STRUčNI RADOVI


skini .pdf

“PREDNOSTI ORGANSKI PROIZVEDENE HRANE U ISHRANI LJUDI”

Dr sci.med. Nina Bulajić


U poslednjih nekoliko decenija se u lancu ishrane, na čijem je vrhu čovek, nalaze brojne, ljudskom genomu nepoznate supstance, koje se nazivaju ksenobioticima. Ksenobiotici pokazuju različite biološke efekte: toksičnost, kancerogenost, remete funkcije mnogih organskih sistema, a naročito imunskog, nervnog i endokrinog.
skini .pdf
skini .docx

“INTEGRATIVNI PRISTUP U SINTEZI TELA, UMA I DUHA”

Dr sci.med. Nina Bulajić


Sinteza tela, uma i duha cilj je svih tradicionalnih medicinskih sistema, star koliko i čovečanstvo. Zasnovana je na holističkom shvatanju čoveka, tj. holografskoj paradigmi. Telo, um i duša su različiti energetski nivoi ljudskog bića. Njihov harmoničan odnos čuva zdravlje i daje osećaj blagostanja. Najstariji zapisi o ovom pristupu nalaze se u ajurvedi i tradicionalnoj kineskoj medicini.
skini .docx
skini .pdf

“Studija slucajeva hronicnih bolesti lecenih makrobiotikom”

Dr sci.med. Nina Bulajić


Makrobiotika je holistički pristup zdravlju baziran na pravilnoj ishrani, aktivnom stilu života i duhovnom razvoju. Makrobiotika je, tako|e, metoda lečenja tradicionalne medicine. Iako je najviše popularisana kod obolelih od kancera, makrobiotika je još efikasnija u prevenciji i lečenju raznih hroničnih oboljenja. U ovom radu su prikazani rezultati uspešnog lečenja 19 pacijenata sa različitim oboljenjima (jetre i digestivnog sistema, hormonskih poremećaja kod žena, hroničnog zapaljenja uha, ekcema, početne bubrežne insuficijencije, hipertenzije i prekomerne uhranjenosti).
skini .pdf
skini fajl

"MAKROBIOTIKA U INTEGRATIVNOM PRISTUPU LEČENJU I SEKUNDARNOJ PREVENCIJI KOD RAZNIH MALIGNIH OBOLJENJA"

Dr sci.med. Nina Bulajić


Makrobiotika je vredna metoda tradicionalne medicine u sekundarnoj prevenciji malignih bolesti, a takođe i efikasna komplementarna metoda u lečenju kancera.
skini fajl