SPIRALA ŽIVOTA

Akademik prof. dr Vladeta Jerotić o knjizi „Spirala života“:

Knjiga dr sci.med. Nine Bulajić, specijaliste i docenta iz medicinske mikrobiologije „Spirala života“, objavljena 2011.godine u Beogradu, bogata je, kako ličnim iskustvom lekara-praktičara, tako i stvaralački pročitanom literaturom. Ova njena knjiga pouzdan je putokaz svakom životnom uzrastu, mladima i porodičnom životu i vaspitanju, ponajviše. Poznati pojam „ individuacije“ Karla Gustava Junga, ili „oboženja“ hrišćanskog učenja, našli su svoga pravog predstavnika i tumača u knjizi „Spirala života“ dr Nine Bulajić. Na tek 180 strana knjige, harmonično se susreće mudrost Istoka sa naučnim dostignućima Zapada; i to najpre u oblasti medicine koja je od autora shvaćena na jedino ispravan i podsticajan način, negovanjem holističkog pristupa u medicini. Jedinstvo čovekovog tela, duše i duha, na način shvatanja savremene psihosomatske medicine, postignuto je u izlaganju autora ove dragocene knjige, skoro do savršenstva razumevanja, uvek složene i tajanstvene pojave čoveka na Zemlji.

Čitanje knjige „Spirala života“ dr Nine Bulajić, ujedno je i terapija (psihoterapija) za svakog pažljivog čitaoca, jer ona obnavlja čovekove energetske potencijale i jača naš psihoneuroendokrino imunološki sistem.

U Beogradu, septembra 2012.

Knjiga se može naručiti pozivom na telefonski broj ordinacije ili e-mailom.


Promocija knjige „Spirala života“