PREGLED I SAVETI ZA PREVENCIJU

Jednočasovna konsultacija sa energetskom procenom metodama tradicionalne istočne medicine i osnovi saveti za prevazilaženje potencijalnih slabosti organizma kroz holistički pristup zdravlju i pravilnu ishranu.