Makrobiotika i kancer

Primena makrobiotike kod kancera

sarmice

Makrobiotika je dobila na značaju kod bolesnika sa kancerom nakon objavljivanja nekoliko autobiografskih knjiga o izlečenju raka ovim stilom života. Knjiga dr Entoni Satilara kod koga je primenom makrobiotike došlo do povlačenja metastaza karcinoma prostate, prevedena je na srpski jezik pre dvadesetak godina, kao i knjiga Mičija Kušija “Ishranom protiv raka” , što je popularizovalo makrobiotiku kao alternativni pristup lečenja i u našoj zemlji. Najinspirativnija knjiga na srpskom jeziku je “Moj život je kao feniks” , Milenke Mine Dobić, koja se makrobiotikom izlečila od metastaza kancera jajnika i jedan je od najpoznatijih makrobiotičkih konsultanata na zapadnoj obali SAD. Kako je makrobiotika u poslednjih trideset godina najviše razvijana u SAD, gde je na desetine ljudi doživelo usporenje toka bolesti, remisiju ili izlečenje od kancera, najčešće kombinacijom makrobiotike i konvencionalne medicine ili čak isključivom primenom makrobiotike, jedan broj doktora medicine i istraživača učestvovao je u više pokušaja naučne obrade makrobiotike kao terapijskog pristupa.


U prvoj retrospektivnoj analizi urađenoj na 98 ispitanika koji su se odazvali pozivu za popunjavanje upitnika, utvrđeno je da 59% ispitanika imalo povećanu toleranciju na hemioterapiju i terapiju zračenjem, 82% poboljšanje kvaliteta života i 85% emotivni boljitak (1). U drugoj studiji urađenoj na Univerzitetu u Tulanu dokazano je duže preživljavanje bolesnika sa karcinomom pankreasa koji su koristili makrobiotiku (2). U trećoj studiji dr Vivijen Njubold je prikazala 6 slučaja njenih pacijeneta kod kojih je biopsijom dokazano povlačenje karcinoma (1). Najozbiljnija studija je započeta 1994. godine na Univerzitetu Minesota, kada je Nacionalni institut za kancer SAD ustanovio kriterijume najdokumentovanijih slučajeva lečenih alternativnim terapijama. Upitnici su poslati na 223 adrese osoba koje su obavile konsultacije u najprominentnijem svetskom makrobiotičkom centru - Kuši Institutu u Beketu, Masačusec i kod kojih je ustanovljena remisija kancera. Od ukupnog broja pozvanih, 126 pacijenata (54%) se odazvalo ispitivanju. U daljem toku studije isključeno je 37 pacijenata jer su istovremeno sa makrobiotikom sprovodili i druge metode konvencionalne ili alternativne terapije. Na kraju je izabrano 77 medicinski najdokumentovanijih slučajeva koji su uspešno ušli u remisiju kancera putem makrobiotike: kancer prostate (20 slučajeva), dojke (12 slučajeva), maligni melanom (8), limfom (8), leukemija (6), astrocitom (5), kolorektalni kancer (4), rak endometerijuma (3), ovarijuma (3), pankreasa (3), bubrega (2), jetre (1), mikrocelularni karcinom pluća (1), multipli mijelom (1), plazmocitom (1), rak parotidne žlezde (1), sarkom (1) i rak tankog creva (1) (1, 3). Berrino i sar. (4) su u kontrolisanoj studiji utvrdili da makrobiotička ishrana može da snizi novo hormona koji su vezani za visok rizik kod karcinoma dojke.

srecna familija

Sledeća studija o makrobiotici izvedena ja na Univerzitetu Južna Karolina i sponzorisana od Centra za kontrolu bolesti u Atlanti. Anketirano je 124 makrobiotičara na 44 lokacije. Od ukupnog broja ispitanika 51 je izneo izlečenje od raznih bolesti putem makrobiotike, a od toga je 21 imalo kancer ili prekancerozne ciste (5). Iako je generalno mišljenje u naučnim krugovima da je potrebno uraditi veći broj kontrolisanih prospektivnih istraživanja, zahvaljujući dokazima iz navedenih studija Weiger i sar. (6) sa Medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard izneli su mišljenje da se makrobiotika može savetovati kao pomoćna terapija u lečenju raka. Kako su principi moderne makrobiotičke ishrane veoma bliski stavovima koje danas zauzima naučna javnost, postoje mnogobrojni indirektni naučni dokazi da hrana koja se koristi u makrobiotici smanjuje rizik za pojavu mnogih kancera, što je veoma značajno i u primarnoj i u sekundarnoj prevenciji raka (7-11). Makrobiotika ne deluje direktno na kancer, već menja milje u organizmu u kome je bolest nastala, smanujući uslove koji pogoduju njenom razvoju. Indikacije za primenu makrobiotike kao terapijske metode su vrlo široke , te se makrobiotika može primeniti u svim slučajevima kancera gde je moguća normalna ishrana. Ograničenja postoje kod bolesnika gde je potrebno primeniti posebne režime parenterale ili postoperativne ishrane, hitne medicinske intervecije i kod bolesnika u poremećenim stanjima svesti. Makrobiotika se može sprovoditi i uz hemioterapiju i terapiju zračenjem, ali zahteva vrlo stručnu primenu.


Stručni radovi: Klinička studija dr Nine Bulajić (VII evropski kongres integrativne medicine, Beograd, oktobar 2014.)

detaljnije
 1. Kushi LH, Cunningham JE, Hewbert JR, Lerman RH, Bandera EV, Teas J. The Macrobiotic Diet in Cancer, American Institute for cancer Research 11th Annual Research Conference on Diet, Nutrition and Cancer. American Society for Nutritional Sciences, 2001 Supplement: 3056S-3064S.
 2. Carter JP, Saxe GP, Newbold V, Campeau RJ, Bernal-Green L. Hypothesis: dietary management may improve survival from nutritionaly linked cancers based on analysis of representative cases. J Am Coll Nutr, 1993, 12:209-226.
 3. »Macrobiotic Approach to Cancer«, grant number R21RR09472 by the Office of Alternative Medicine, National Institutes of Health, 1993-1997 to the University of Minnesota Twin Cities and the Kushi Institute, Lawrence H. Kushi, principle investigator.
 4. Berrino F, Bellati C, Secreto G, Camerini E, Pala V, Panico S et al. Reducing Bioavailable Sex Hormones through a Comprehensive Change in Diet: the Diet and Androgens (DIANA) Randomized Trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2001,10(1):25-33.
 5. »Macrobiotic Research Project«, Jane Teas, Ph.D., principal investigator; Joan Cunningham, Ph.D., coprincipal investigator, sponsored by Centres for Disease Control, 2000-2002, University of South Carolina, Prevention Research Center, School of Public Health, Charleston S.C.
 6. Weiger WA, Smith M, Boon H, Richardson MA, KaptchukTJ, Eisenberg DM. Advising Patients Who Seek Complementary and Alternative Medical Therapies for Cancer. Ann Intern Med, 2002, 137:889-903.
 7. Teas J, Harbison ML, Gelman RS. Dietary Seaweed (Laminaria) and Mammary Carcinogenesis in Rats, Cancer Res, 1984, 44(7):2758-61.
 8. Chatenoud L, Tavani A, La Vecchia C, Jacobs DR Jr, Negri E, Levi F et al. Whole Grain Food Intake and Cancer Risk, Int J Cancer, 1998, 77(1):24-28, 1998.
 9. Kim HY, Kim JH, Yang SB, Hong SG, Lee SA, Hwang SJ et al. A polysaccharide extracted from rice bran fermented with Lentinus edodes enchanses natural killer cell activity and exibits anticancer effects. J Med Food, 2007, 10(1):25-31.
 10. Doyle C, Kushi LH, Byers T, Courneya KS, Demark-Wahnefried W, Grant B. et al. Nutrition and Physical Activity During and After Cancer Treatment: An American Cancer Society Guide for Informed Choices. CA Cancer J Clin 2006, 56:323-53.
 11. Kushi LH, Byers T, Doyle C, Bandera EV, McCullough M, Gansler T et al. American Cancer Society Guidelines on Nutrition and Physical Activity for Cancer Prevention: Reducing the Risk of Cancer With Healthy Food Choices and Physical Activity. CA Cancer J Clin 2006, 56:254-81.
 12. http://europepmc.org/abstract/MED/17261760
  Adjuvant diet to improve hormonal and metabolic factors affecting breast cancer prognosis.
 13. http://europepmc.org/abstract/MED/21 139126
  The macrobiotic diet in chronic disease.