curriculum vitae

NINA BULAJIĆ

Lični detalji:

dr. Nina Bulajic

Rođena 10.03.1963. u Beogradu.

Obrazovanje u konvencionalnoj medicini:

2000.

Doktorat iz oblasti medicinske mikrobiologije i parazitologije, grana: medicinska mikologija (Doktorska teza pod naslovom: "Germinativne tube Candida albicans kao antigen za serološku dijagnostiku invazivne kandidoze")


1989. - 1991.

Specijalizacija iz medicinske mikrobiologije i parazitologije (Vojnomedicinska akademija, Beograd); specijalistički ispit položen odličnom ocenom (5)


1987.

Položen državni ispit


1981.-1986.

Medicinski fakultet u Beogradu; prosečna ocena : 9.21


Akademska zvanja:

2004.

izbor u zvanje naučnog saradnika iz oblasti medicinske mikrobiologije i parazitologije – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu


2001.

izbor u zvanje docenta u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu za predmet mikrobiologija i parazitologija


1994.

izbor u zvanje asistenta u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu za predmet mikrobiologija i parazitologija


Autor je i koautor u preko 30 naučnih i stručnih publikacija štampanih u zemlji i inostranstvu pretežno iz oblasti mikologije i parazitologije, uključujući poglavlje u knjizi i nosilac je isprave o patentu br. 50082 (objavljen u Glasniku intelektualne svojine 22.01.2009) . Učestovala je na evropskim i domaćim kongresima, boravila na stručnom usavršavanju iz oblasti medicinske mikologije u Engleskoj 2003. godine.

Obrazovanje u tradicionalnoj medicini:

2005.

School of Healing Arts (Škola umetnosti lečenja), San Diego, California, USA,

Program: Celovita ishrana makrobiotičke orijentacije;

Zvanje: Savetnik za ishranu

Stažirala pod vođstvom mentora Milenke Mine Dobić, sertifikovanog učitelja Kuši instituta i Simora Koblina, osnivača i direktora School of Healing Arts


U okviru makrobiotike usavršavala se na predavanjima Mičio Kušija, Eduarda Eska i eminentnih američkih makrobiotičkih učitelja. Iz drugih oblasti tradicionalne medicine izučavala Šiacu, Su Jok, Ći Gong, učestvovala na kongresima i seminarima o metodama tradicionalne medicine.


Izučava psihologiju u cilju boljeg razumevanja psihosomatskih oboljenja i primene u holističkom pristupu zdravlju.

Kretanje u službi:

od 2006.

Ordinacija za opštu medicinu UNIMEDICA Dr Nina Bulajić, Pr. Beograd

- praktičar iz oblasti makrobiotike sa rešenjem Ministarstva zdravlja za bavljenje makrobiotikom kao terapijskom metodom tradicionalne medicine

2003.-2006.

Institut za zaštitu zdravlja Srbije "Milan Jovanović Batut", Beograd - šef Odeljenja za parazitologiju i mikologiju


1988.-2003.

Institut za mikrobiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd - od 2001. načelnik Odeljenja za parazitologiju i mikologiju


1986.-1987.

Opšti lekarski staž , Dom zdravlja "Rakovica", Beograd


Članstva u Udruženjima i funkcije:

-

Udruženje za tradicionalnu zdravu ishranu i makrobiotiku »Zdravlje i radost« - Predsednica Udruženja i Predsednica Stručne sekcije makrobiotičkih terapeuta >>> www.zdravljeiradost.org.rs


-

Udruženje za javno zdravlje Srbije – članica Izvršnog odbora i koordinatorka Sekcije za tradicionalnu medicinu >>> www.ujzs.org


Doprinos makrobiotičkom pokretu i tradicionalnoj medicini u Srbiji:

·

Osnivač Udruženja za tradicionalnu zdravu ishranu i makrobiotiku »Zdravlje i radost«


·

Glavni koordinator posete delegacije svetskog lidera makrobiotike Mičija Kušija, glavni organizator i učesnik dve radionice Simora Koblina na temu holističkog zdravlja (druga radionica održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Srbije), organizator radne posete čuvenog makrobiotičkog učitelja Edvarda Eska (predavanje u Zadužbini Ilije M. Kolarca i seminar u Beogradu)


·

Bila redovni predavač na seminarima kontinuirane edukacije »Makrobiotika kroz fizičku, mentalnu i duhovnu praksu« Makrobiotičkog udruženja »Terra«


·

Održala veliki broj predavanja za građanstvo i školsku decu u Beogradu, Smederevu, Kikindi, Pančevu, Vršcu i Zrenjaninu u organizaciji časopisa »Zdrav život«


·

Redovno pisala za časopis »Zdrav život« i učestvovala na Festivalima zdravog života u organizaciji ovog časopisa


·

Sa prof. dr Vukom Stambolovićem suosnivač i koordinator Sekcije za tradicionalnu medicinu Udruženja za javno zdravlje Srbije, učestovala u saradnji na međunarodnom projektu Implementacije tradicionalne medicine u Srbiji u saradnji sa regijom Toskana (Italija)


·

Učestvovala na Festivalima zdravlja u Beogradu (pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja) sa predavanjima za građanstvo


·

Učestvovala na VII evropskom kongresu integrativne medicine u Beogradu u oktobru 2014. sa dva predavanja


·

Redovni predavač na kursevima kontinuirane medicinske edukacije u Sekciji za opštu medicinu Srpskog lekarskog društva iz oblasti makrobiotike i holističke medicine


·

Velikim brojem intervjua na raznim televizijskim i radio stanicama i novinama promoviše zdravi stil života, makrobiotičku ishranu i holistički pristup zdravlju